Domov mlá­de­že

  • Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na e-mail uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k uby­to­vá­ní.
  • Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní pře­de­vším o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 120 lůžek. Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zaří­ze­ní.
  • Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116 e-mail: dhodasova@ssup.cz
  • Škola nabí­zí uby­to­vá­ní pro vet­ší sku­pi­ny zájem­ců více infor­ma­cí podá Ing. Dagmar Hodasová, tel.: 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posi­lov­ny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz