Dokumenty

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né infor­ma­ce.

Další důle­ži­té doku­men­ty

Školní řád & Klasifikační řád

Organizace školního roku 2019/20

Výroční zpráva 2018/19

Vnitřní řád Domova mládeže

Výroční zprá­va o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím za rok 2019